കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത 7 പേർക്ക് കോവിഡ്

0

കാസർഗോഡ് :  ദുബായിൽ നിന്നും അവധിക്ക് വന്ന രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത 7 പേർക്കാണ് കോവിഡ് രോഗ ബാധ സ്ഥിതീകരിച്ചത്.

വിദേശ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വന്ന എല്ലാവരെയും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ആണ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരിലും കോവിഡ് സ്ഥിതീകരിച്ചത്. മിക്കച്ച ആരോഗ്യവും പ്രതിരോധ ശേഷിയും ഉക്കളവരിൽ ആണ്  രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കാത്തതെന്നു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു,

ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥയെങ്കിൽ എല്ലാവരും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. റാപിഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ പരിശോധന നടത്താനാണ് തീരുമാനം.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page